banner.gif
Vitajte
butlf_n.gif
Aktuality
butlf_n.gif
Certifikáty
butlf_n.gif
Spolupráca
Profil
Výrobný program firmy PLASTKOVO s.r.o. sa zameriava na:

-kovové a plastové komponenty napr. skrinky, panely, kryty, chladiče pre výrobky elektrotechnického priemyslu
-kovové a plastové diely pre iné priemyselné oblasti napr. pre hydraulické systémy, vykurovacie pece, rebríky
-strojárske diely a zvarence podľa dokumentácie zákazníka
-povrchové úpravy galvanickým zinkovaním
-povrchové úpravy práškovými farbami.

Naša firma spolupracuje s renomovanými firmami z EU (Nemecko, Belgicko, Rakúsko, Česko, Holandsko ...), pričom export na tieto trhy tvorí takmer 40% našej produkcie.
História
Plastkovo s.r.o. vzniklo transformáciou v roku 2002.
Výroba v Plastkovo s.r.o. naväzuje na dlhoročnú tradíciu strojárskej výroby v Nižnej.
© Designed by Ing. Dedinský Miroslav
V prípade Vášho záujmu o spoluprácu sa s nami skontaktujte, a všetky vaše požiadavky budú zodpovedané v čo najkratšom čase.
Spolupráca
plastkovo001008.jpg plastkovo001007.gif
Verejné obstarávanie
plastkovo001007.gif
Materiály na odpredaj
Názov prijímateľa: PLASTKOVO s.r.o.
                                   Vladina 668
                                   02744 Tvrdošín
                       
Názov projektu:
Obstaranie inovatívnej technológie pre realizáciu galvanických povrchových úprav v spoločnosti PLASTKOVO s.r.o.
Projekt rieši obstaranie a dodávku automatickej linky alkalického zinkovania s programovým riadením. Táto nová, inovatávna technológia, predstavuje pokročilý stupeň v prevádzaní povrchových úprav, nakoľko je linka riadená počítačom, vylúči sa tak značný vplyv ľudského faktora pre ovplyvnenie kvalitatívnych výstupov povrchových úprav s danej technológie.

Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je odstránenie nedostatkov súčasného spôsoby prevádzania povrchových úprav, časové a kvalitatívne riešenie finalizácie konečného produktu

Zazmluvnená výška NFP: 200.000 EUR

Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej unite.

Bližšie informácie na karte Verejné obstarávanie.
Riadiaci orgán OP VaI
Webové sídlo SO
Webové sídlo CKO
www.minedu.sk/
www.mhsr.sk/
www.partnerskadohoda.gov.sk/